ICON Magazine - Nov 2009 My Home (Hong Kong) Nov 2009 Dom i Wnetrze Nov 2009 Twoj Styl Oct 2009 Twoj Styl July 2009 InStyle Magazine July 2009